Åbningstider

Man – Fre: 07:00 – 17:00

VELKOMMEN TIL QVISTGAARD

Qvistgaard Ejendomsservice i Fredericia

Mangler du professionel hjælp til ejendomsservice i Fredericia og omegn? 

Qvistgaard Ejendomsservice

Efter vi gennem mange år har udviklet, ombygget og serviceret egne lejemål til både private og erhverv, har vi efterhånden fået et godt fodfæste i alle aspekter af vedligeholdelsesopgaver som opstår ude som inde. Qvistgaard Ejendomsservice som udspringer heraf, er derfor i dag en seriøs aktør indenfor grøn pleje, vintertjeneste, viceværtservice og bygningsistandsættelse.

Hos Qvistgaard Ejendomsservice sætter vi en ære i at udføre et pænt og ordentligt stykke arbejde som vore kunder og vi selv kan være tilfredse med. Vores serviceydelser dækker en bred vifte af opgaver som visuelt løfter indtrykket af din ejendom eller dine arealer.

Hvor udføres ejendomsservice?

Vi udfører ejendomsservice i Fredericia og trekantsområdet

Vores målgruppe er primært virksomheder, grundejerforeninger, ejendomsselskaber, institutioner og private udlejere i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle.

Fælles for dem alle er et ønske om at opretholde eller forbedre det visuelle indtryk af ejendommen. Private udlejere og ejendomsselskaber kan derudover have et ønske om istandsættelse af lejemål, så det står klar til ny lejer.

ejendomsservice i Fredericia
Saltning og snerydning

Hos Qvistgaard Ejendomsservice udfører vi alt arbejdet selv og det er derfor ansatte hos Qvistgaard Ejendomsservice der rykker ud hver gang. Vi har hos Qvistgaard stor erfaring i effektivt at udføre snerydning og saltning til virksomheder. Vi ved hvad der skal til for at sikre at dine arealer er farbare selvom snestormen hærger.  

Gennem vinteren bruger vi de tilgængelige teknologier og varslingssystemer til at forudse situationer som kræver handling. Vi vurderer fra sted til sted behovet for glatførebekæmpelse, da glatføre kan være meget lokalt og belægningsbestemt. Derfor kan vi have været hos kunden uden det har kostet kunden noget. Vi forsøger nemlig at salte så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt. Dels af hensyn til kundens pengepung og dels af hensyn til miljøet.

Vi kører med den nyeste teknologi som tildeler salt ved hjælp af gps, hvilket sikrer et mere ensartet spredebillede. Sprederen kan desuden regulere mængde i forhold til spredebredden så vi ikke giver mere pr m2 end hvad der er instillet til.

Vi aftaler grundigt med den enkelte kunde hvilke arealer der skal ryddes og følger løbende op på kundens tilfredshed.

Hvad koster saltning og snerydning?

Vi kører på timebasis eller fast pris pr udkørsel, dermed betaler du ikke for arbejde du ikke får. Den danske vinter kan variere meget, derfor mener vi at en pris som afspejler antal udkørsler er det mest rimelige for begge parter. Vi kommer dog gerne forbi og giver et retningsgivende overslag på hvor meget det vil koste at holde dit areal farbar gennem vinteren.

Grøn pleje

Qvistgaard Ejendomsservice passer og plejer grønne arealer og belægninger i trekantsområdet. Skal vi også passe dine arealer?

Uanset hvordan dine udearealer er sammensat, kan du være sikker på at Qvistgaard Ejendomsservice tager kærligt hånd om dem.

Vi kan slå græsset, vi kan fjerne ukrudtet eller vi kan blot rense taget for alger. Vi kan også tilbyde hele paletten af vores serviceydelser.

Listen er lang og kun dine ønsker sætter begrænsningen for hvad et evt samarbejde skal indeholde.

Græsslåning, hækklipning og beskæring af buske og træer.

Ukrudtsbekæmpelse, renholdelse af belægninger og beplantning

Algebehandling af tage, facader og belægning

Fejning af pladser, stier og veje

Opsamling af blade før vinteren

Rensning af tagrender

Vi skræddersyer typisk pasningsaftaler efter behov. Men vi tager også ud til enkeltstående opgaver, også hvis der opstår et akut behov.

Belægning og have

Hos Qvistgaard Ejendomsservice i Ejendomsservice i Fredericia  har vi gennem årene udført adskillige anlægsprojekter og arbejdet med mange forskellige belægningstyper. Vi værdsætter det flotte finish og går ikke på kompromis med kvaliteten. Vi rådgiver gerne om materialevalg mht æstetik og kvalitet.

ejendomsservice i Fredericia
Viceværtservice

Udfordringen med en fastansat vicevært/pedel, kan være at have nok arbejde året rundt som rent faktisk giver en økonomisk gevinst. En vicevært er nødvendig og måske i første omgang ikke til at undvære. Men ser man på arbejdsopgaver som skal laves i årets løb, er der måske ikke behov for at have en fastansat mand til omfanget. Omvendt går ejendommen i forfald hvis viceværten skæres væk. I andre tilfælde kan viceværten have for mange opgaver som medfører at opgaver bliver glemt eller ikke bliver udført med rettidig omhu.

Med en ekstern vicevært ordning kan man delvis eller komplet benytte sig af en vicevært som afspejler omfanget af de aktuelle opgaver. Med en delvis ordning kan den eksisterende vicevært suppleres eller aflastes i perioder med højt arbejdstryk. Med en komplet viceværtservice er man helt fri for at tænke på spildtid, sygedage, ferier eller andet som kan udfordre udførelsen af de daglige og sæsonmæssige gøremål.

Vi kan hos Qvistgaard Ejendomsservice bistå viceværtservicen med en komplet og skræddersyet vifte.

Vi har mandskabet, udstyret og erfaringen til at løse alle viceværtsrelaterede opgaver ude som inde.

Viceværtservice henvender sig til beboelsesejendomme, foreninger, erhvervsejendomme og institutioner. Med en fast vicevært aftale med Qvistgaard Ejendomsservice vil du slippe for bekymringer om at få de praktiske opgaver gjort til tiden. Ved mindre ejendomsbesiddere vil en viceværtaftale med Qvistgaard Ejendomsservice oftest kunne betale sig i forhold til at ansætte egen vicevært/gårdmand.

Vi gennnemgår nøje hvad jeres behov og forventninger er til viceværtservicen. Vi arbejder ud fra en fast pris pr arbejdsopgave så i fremadrettet fastholder overblikket over udgifterne.

Opgaveviften kan sammensættes således:

 • Ejerrepræsentation ved ind og udflytninger, samt udarbejdelse af rapporter ifl gældende lovgivning
 • Div arbejder i fbm vedligehold og istandsættelse. Det kan være udskiftning af inventar, låse, lyskilder, termostater, blandingsbatterier, udførsel af maleropgver osv
 • Håndtering af affaldsordningen
 • Renholdelse af fællesarealer ude og inde
 • Komplet grøn pleje 
 • Forbrugsaflæsninger
 • Lovpligtigt tilsyn af bland andet ABA anlæg
 • Vintertjeneste

Kort sagt udfører Qvistgaard Ejendomsservice de opgaver der forventeligt eller uforventeligt opstår i bolig/erhvervsejendomme ude som inde.

Skulle der opstå opgaver vi ikke har autorisation til som indenfor vvs og el har vi gode samarbejdspartnere som vi benytter

Bygningsvedligehold

Vi matcher på kvaliteten og i særdeleshed på prisen

 • Istandsættelse af lejemål – Ved udskiftning af lejere vil der normalt være behov for vedligeholdsmæssige tiltag for at sikre lejemålets stand. Vi tilbyder at gennemgå lejemålet og får udbedret de mangler der måtte være. Du skal derfor ikke have flere håndværkere ind til de forskellige opgaver. Vi står for det hele og kan også i samarbejde med ejendomsmægler stå for fremvisninger og udlejning af dit lejemål.
 • Malerarbejder – For både private og erhverv har vi mange års erfaring i malerarbejde og i samarbejde med rådgivende malermester tilbyder vi maling af gulve, vægge og lofter.
 • Tømrerarbejder – Pånær tagentrepriser udføres alt tømrerarbejde ude som inde.
 • Murerarbejder – Mindre murerarbejder udføres i forbindelse med ombygning og vedligeholdelse. Facaderenoveringer og omfugning af murværk, samt indvendig og udvendig pudsning og vandskuring af vægge er områder vi har stor erfaring med.

Vi tager projekter ind fra sag til sag, men vi laver også længerevarende serviceaftaler alt efter behov.

Ring til Rasmus på 61304248 for en uforpligtende samtale.

Byggepladsservice

Mangler I pladsmand til byggepladsen? Vi har mandskabet til de arbejdsopgaver håndværkerne ikke tager sig af.

Vi har god erfaring med flg. punkter:

 • Kørsel med teleskoplæsser og indlæsning af byggemateriel med rotorlæsser  (har certifikat)
 • Opsætning af skurby
 • Vinterforanstaltning
 • Byggehegn
 • Gangstier
 • Skiltning
 • Afspæringer
 • Oprydning ude og inde
 • Affaldshåndtering
 • Vedligehold og bygningsarbejde som forekommer på en byggeplads

Vi har egen teleskoplæsser en mlt 625, som er en lille handy læsser der egner sig utrolig godt til en byggeplads.

Giv et kald på 61 30 42 48 hvad enten det er et mindre projekt eller et længerevarigt samarbejde.

ejendomsservice i Fredericia